Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Az oldalon található kérdőív kitöltésével és beküldésével kijelentem, hogy az MC Rekord Kft., az eco-drain márkanév tulajdonosának Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóját megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem.

Tudomásul veszem, hogy az általam megadott személyes adatokat a fent nevezett adatkezelő az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint, az érvényes adatvédelmi jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően kezeli.

Tudomásul veszem, hogy az általam megadott személyes adatok és személyes adatoknak nem minősülő adatok az általam igénybevett szolgáltatások teljesítése érdekében feltöltésre kerülnek az MC Rekord Kft. által üzemeltetett adatbázisba, ahol azok hozzáférhetők kizárólag a fent nevezett adatkezelő által. Ezen túlmenően az adatokat az adatkezelő harmadik személynek nem adja ki, az adatokat áruba nem bocsátja.

Tudomásul veszem továbbá, hogy az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint egyebek mellett bármikor kérhetek tájékoztatást a személyes adataim kezeléséről, továbbá kérhetem adataim helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint tiltakozhatok az adatkezelés ellen.

Beküldő kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy fent nevezett adatkezelő személyes adataimat a szolgáltatásaikkal kapcsolatos információk eljuttatására, marketing céljából is felhasználhatják. Tudomásul veszem, hogy ezen hozzájárulásomat az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban írt módon bármikor visszavonhatom, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.